Umelecká agentúra – UMA
Ištvanec Milan – majiteľ
Hlavná 518/9
Dolná Krupá
919 65

Tel.: 0905/858117        e-mail   istvanec@gmail.com

  • IČO: 33 548 358
  • DIČ: 1020341080
  • IČ DPH: SK 1020341080
  • Bankové spojenie: SLSP Trnava
  • Číslo účtu: 48289448/0900

www.doktorzdravie.sk

Obsah tejto www stránky je chránený autorským právom. Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov alebo čohokoľvek iného) mimo www.umart.sk je možné jedine so súhlasom majiteľa stránky. Porušenia autorského práva je predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti!!!!

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com